Melding activiteitenbesluit, 2023 week 50

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Louis Dobbelmannweg 14: starten groothandel in opslag en distributie van levensmiddelen e.d. (publicatie 07-12-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.