Melding activiteitenbesluit, 2023 week 44

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Abr. Kroesweg 29: wijzigen van de naam van de gebruiker (publicatie 24-10-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen