Melding Activiteitenbesluit, 2023 week 41

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Coenecoop 17, 2741PG Waddinxveen: plaatsen van een extra laaddock (publicatie 09-10-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.