Melding activiteitenbesluit, 2023 week 38

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Coenecoop 53: wijzigen van veegvuilcontainer (publicatie 12-09-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.