Melding activiteitenbesluit, 2023 week 34

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Louis Dobbelmannweg 12: opslaan t.b.v. distributie (publicatiedatum: 09-08-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.