Melding activiteitenbesluit, 2023 week 25

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Dorpstraat 17: starten van een snackbar/petit restaurant met bovenwoning (publicatie 14-06-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.