Melding activiteitenbesluit, 2023 week 20

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Coenecoop perceel F2673, F2674: bouwen twee bedrijfspanden (publicatie 12-05-2023)

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.