Melding activiteitenbesluit, 2023 week 14

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Coenecoop 88: het realiseren van een Food test center (publicatiedatum: 03-04-2023)

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.