Melding activiteitenbesluit, 2023 week 11

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Nesse 4: starten natte horeca gelegenheid (publicatiedatum: 02-03-2023);
  • Groensvoorde 74: starten afhaal- en bezorgrestaurant (publicatiedatum: 13-03-2023).

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.