Melding activiteitenbesluit, 2023 week 06

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Marjoland B.V., Bredeweg 1A: veranderen van bedrijf in telen van rozen in kas door aanpassingen van het watersysteem en stookinstallaties;
  • Glasbeek Truckherstel B.V., Noordkade 24: bouwen van een loods voor stalling van trucks.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.