Melding activiteitenbesluit, 2023 week 03

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • De Wild Trading B.V., Bredeweg 11F: het veranderen van activiteiten door vergroting van nieuwbouw

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.