Melding aanvraagontheffing geluid Parklaan 31, 2023 week 11

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 23 februari 2023 namens de gemeente Waddinxveen een aanvraag om een geluidsontheffing ontvangen voor het bouwproject Wonen in ’t Park bij Parklaan 31. De werkzaamheden zijn aangevraagd (tijdens de avond- en nacht) van 14 maart 2023 19:00 uur tot 6:00 uur van de volgende dag. De aanvraag heeft kenmerk 2023-00000856.

Proces

Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 545 00 00.