Mandaatbesluit 2024 urgentiedienstverlening Stichting Het Vierde Huis, 2024 week 25

Een urgentieverklaring is een bewijs dat een woningzoekende voorrang heeft bij het krijgen van een sociale huurwoning. Woningzoekenden kunnen deze verklaring alleen krijgen in noodsituaties. De regels over het verkrijgen van een urgentieverklaring worden opgesteld door de gemeente. Het uitvoeren van de regels (de urgentiedienstverlening) besteedt gemeente Waddinxveen uit. Tot nu toe werd de urgentiedienstverlening uitbesteed aan Woonpartners Midden-Holland. Woonpartners geeft het verkregen mandaat terug aan de gemeente. Per 1 juli 2024 brengt de gemeente de urgentiedienstverlening daarom onder bij een andere externe en deskundige organisatie, namelijk Stichting Het Vierde Huis. Het nieuwe mandaatbesluit vervangt de vorige en treedt in werking na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl op 1 juli 2024.