Deze pagina is verlopen.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Kanaaldijk 35, 2022 week 48

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2022098243. Dit betreft het bouwen van een zoutloods inclusief bijbehorende gebouwen en opstelplaatsen ter plaatse van de Kanaaldijk 35 in Waddinxveen. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen
  • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Neem contact op via telefoonnummer 14 0182. De stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd via www.odmh.nl.

De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2022098243. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.