Deze pagina is verlopen.

Kennisgeving ontvangst aanvraag vrijstelling voorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer Koningin Wilhelminaplein 8, 2022 week 50

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 1 december 2022 een aanvraag om vrijstelling van voorschriften uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer ontvangen.
Dit betreft maatwerk voor de ontheffing vetafscheider ter plaatse van de Koningin Wilhelminaplein 8 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022304299.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.