Instructie voor Griffier Waddinxveen 2024, 2024 week 12

Op 14 februari heeft de raad de ‘Instructie voor griffier Waddinxveen 2024’ vastgesteld.

Deze instructie treedt in werking op de dag na vaststelling, onder gelijktijdige intrekking van de ‘griffier instructie’ zoals vastgesteld op 18 december 2002.