Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2023, week 26

De Huisvestingsverordening 2019 is geactualiseerd. Daarom heeft de gemeenteraad heeft 31 mei 2023 de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2023 vastgesteld.

De nieuwe Huisvestingsverordening 2023 vervangt de Huisvestingsverordening 2019 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.