Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023, 2024 week 01

De Huisvestigingswet is op 1 januari 2024 gewijzigd. De gemeente heeft door de nieuwe Huisvestingswet de mogelijkheid om voor ‘betaalbare koopwoningen’ een vergunningstelsel in te richten. En om lokale voorrang uit te breiden.

De mogelijkheden die het wetsvoorstel van de wijziging van de Huisvestingswet biedt, zijn opgenomen in de wijzigingsverordening op de huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023. De wijzigingsverordening is door de gemeenteraad op 31 mei 2023 vastgesteld en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.