Deze pagina is verlopen.

Geluid week 52, 2023

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarde Noordeinde 124 en 126

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden op de locatie Noordeinde 124 en 126 in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00018545.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Plangebied Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het plangebied Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg (Tweede Bloksweg 48 en aanliggende percelen).

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019277.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Tiendweg

B&W zijn van plan het volgende te besluiten:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden Wet geluidhinder voor een agrarische bedrijfswoning binnen de wettelijke zone van de N457 (Vredenburghlaan) en de Tiendweg in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2019346382.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Plasweg 20a (Park Polderstaete)

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het plangebied aan de Plasweg 20a (Park Polderstaete) in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019127.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Hoevezone Plasweg

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de planlocatie Hoevezone aan de Plasweg in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00018206.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Tweede Bloksweg 44

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het plangebied Tweede Bloksweg 44.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00119840.

Zienswijzen

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen voor zes weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Dat kan op drie manieren:

  1. Per post: een brief kan worden gestuurd naar het adres van Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda.
  2. Mondeling: voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 54 50 000).
  3. Per e-mail: de zienswijzen kunnen worden gemaild naar info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.