Gedragscode integriteit voor college en raad, 2023 week 15

Op 22 februari heeft de raad de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Waddinxveen 2023 en de Gedragscode integriteit raadsleden en commissieleden gemeente Waddinxveen 2023 vastgesteld.

Deze verordeningen treden de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl op donderdag 13 april 2023 in werking.