Functionaris gegevensbescherming politiegegevens, 2024 week 03

Volgens de Wet Politiegegevens is de benoeming van een functionaris voor bescherming van politiegegevens verplicht. Op 19 december 2023 heeft het college van B&W met een aanwijzingsbesluit mr. R.R. de Vries per 1 januari 2024 benoemd als functionaris voor gegevensbescherming voor de bescherming van politiegegevens.