Deze pagina is verlopen.

Erfgoedverordening Waddinxveen en Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Waddinxveen week 52, 2023

De ‘Erfgoedverordening Waddinxveen’ en de ‘Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Waddinxveen’ zijn vastgesteld. De leden van de ‘Adviescommissie omgevingskwaliteit Waddinxveen’ benoemd.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Om die reden is de erfgoedverordening hierop aangepast en heeft de gemeenteraad op 9 november 2022 de ‘Erfgoedverordening Waddinxveen’ vastgesteld. Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht een gemeentelijke adviescommissie in te stellen voor de omgevingskwaliteit. Om dit te regelen heeft de gemeenteraad op 9 november 2022 de ‘Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Waddinxveen’ vastgesteld en zijn de commissieleden benoemd.

De ‘Erfgoedverordening Waddinxveen’ en de ‘Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Waddinxveen’ treden op 1 januari 2024 in werking.

Het besluit waarbij de leden van de ‘Adviescommissie omgevingskwaliteit Waddinxveen’ zijn benoemd is al op 1 januari 2023 in werking getreden. Hierdoor kon vooruitlopend op de Omgevingswet al gewerkt worden met integrale advisering door de adviescommissie.