Eerste wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden, 2023 week 27

Op 21 juni heeft de raad de ‘Eerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Waddinxveen 2019’ vastgesteld. Deze verordening treedt de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl in werking.