Eerste wijziging Reglement van orde, 2023 week 06

Op 25 januari heeft de raad de ‘Eerste wijziging van Reglement van Orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van Waddinxveen 2022’ vastgesteld. Artikel 31 van het reglement wordt aangevuld met een zin over het minimumaantal aanwezige raadsleden, dat nodig is om in te stemmen met een interpellatie. De eerste wijziging van het reglement van orde treedt de dag na bekenmaking op www.officielebekendmakingen.nl in werking.