Deze pagina is verlopen.

Coördinatiebesluit Tweede Bloksweg 54b – rectificatie, 2022 week 49

Het onderstaande bericht is per abuis gepubliceerd met een foutief huisnummer. Het juiste huisnummer is 54b. 

Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de voorgenomen wijzigingen op de Tweede Bloksweg 54b te Waddinxveen te coördineren. Het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV.

De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk kunnen worden doorlopen. De voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten worden dan tegelijk behandeld. Omdat voor de realisatie van het plan meerdere besluiten nodig zijn worden om die reden het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van Gedeputeerde Staten is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan van de Wagro is om op het huidige terrein een hal te bouwen waarin de bedrijfsactiviteiten die geur produceren ondergebracht worden. Het doel is om de geuremissie zoveel mogelijk te beperken en de Wagro de mogelijkheid te bieden een duurzame bedrijfsvoering uit te oefenen. 

Tegen dit besluit om de procedures gecoördineerd te behandelen kan geen beroep worden ingesteld.