Bouwen en wonen, 2024 week 26

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Nabij Willem de Rijkelaan 190: vellen van 32 bomen (startdatum: 12-06-2024, zaaknummer: 2024-00012655, publicatiedatum: 18-06-2024)
 • Zesde Tochtweg 1C: renoveren van bestaande woning (startdatum: 11-06-2024, zaaknummer: 2024-00012560, publicatiedatum: 18-06-2024)
 • op de parkeerplaats nabij Stationsstraat 31: tijdelijk (t/m 06-09-2024) plaatsen van een afvalcontainer (startdatum: 11-06-2024, zaaknummer: 2024-00012519, publicatiedatum: 18-06-2024)
 • Oranjelaan 34: splitsen van bestaande woning (startdatum: 14-06-2024, zaaknummer: 2024-00012791, publicatiedatum: 19-06-2024)
 • Thorbeckehoeve 9: vergroten van dakkapel in voordakvlak van woning (startdatum: 14-06-2024, zaaknummer: 2024-00012814, publicatiedatum: 19-06-2024)
 • Dorpstraat 81A: plaatsen van dakkapel (startdatum: 14-06-2024, zaaknummer: 2024-00012794, publicatiedatum: 19-06-2024)
 • De Akker 70: realiseren van uitbouw (startdatum: 16-06-2024, zaaknummer: 2024-00012895, publicatiedatum: 20-06-2024)
 • Nabij Mahoniehout: aanleggen van twee speelplaatsen (H en I1 fase 2) (startdatum: 17-06-2024, zaaknummer: 2024-00012914, publicatiedatum: 21-06-2024)
 • Zuidkade 67: tijdelijk plaatsen van bouwcontainer (t/m 09-12-2024) (startdatum: 19-06-2024, zaaknummer: 2024-00013130, publicatiedatum: 24-06-2024)

Bezwaar is niet mogelijk.

Besluit aanvraag niet behandelen (buiten behandeling)

 • Noordkade 151E: plaatsen van zonnepanelen zijmuur (verzenddatum: 17-06-2024, publicatiedatum: 19-06-2024, zaaknummer: 2024-00006484, buiten behandeling gelaten)
 • Palissanderhout 142: plaatsen van een schuur met overkapping achtertuin & poortdeur (verzenddatum: 19-06-2024, publicatiedatum: 21-06-2024, zaaknummer: 2024-00009664, buiten behandeling gelaten)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Op de parkeerplaats nabij Stationsstraat 31: tijdelijk (t/m 06-09-2024) plaatsen van afvalcontainer (verzenddatum: 19-06-2024, publicatiedatum: 21-06-2024, zaaknummer: 2024-00012519, toegekend)

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken (zie kader ‘Bezwaar of beroep’).

Verlenging beslistermijn

 • Noordkade 64C: bestaand kantoorgebouw gebruiken als opvang locatie vluchtelingen (Oekraïne) (verzenddatum: 19-06-2024, publicatiedatum: 21-06-2024, zaaknummer: 2024-00009353)

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 – 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.