Bouwen en Wonen, 2024 week 25

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • bij Tweede Bloksweg 60: vellen van 7 bomen (start 03-06-2024, zaaknummer 2024-00011865, publicatie 11-06-2024);
 • Zuidkade 174: bouwen schuur op achtererf (start 05-06-2024, zaaknummer 2024-00012127, publicatie 12-06-2024);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 28: plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (start 07-06-2024, zaaknummer 2024-00012238, publicatie 12-06-2024);
 • Piet Stuurmanweg 7A: wijzigen bestemming van pand (start 26-04-2024, zaaknummer 2024-00009421, publicatie 13-06-2024);
 • naast Noordkade 31: plaatsen bouwkeet en vuilcontainers (start 10-06-2024, zaaknummer 2024-00012361, publicatie 13-06-2024);
 • de Akker 89: afwijken van omgevingsplan verhuur 2 kamers van woning (start 30-05-2024, zaaknummer 2024-00011678, publicatie 14-06-2024).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Prunusstraat 1: plaatsen dakkapellen aan voorzijde en achterzijde (verzonden 07-06-2024, publicatie 11-06-2024, zaaknummer 2024-00009986, toegekend);
 • Oranjelaan 26: tijdelijk plaatsen (t/m 26-07-2024) bouwcontainer, keet en steiger (verzonden 11-06-2024, publicatie 13-06-2024, zaaknummer 2024-00011535, toegekend);
 • Oude Dreef, bij Tweede Bloksweg 2 bis.: vellen van 1 vleugelnoot (verzonden 13-06-2024, publicatie 17-06-2024, zaaknummer 2024-00009329, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Noordeinde 122A: bouwen berging t.b.v. agrarisch bedrijf (verzonden 10-06-2024, publicatie 12-06-2024, zaaknummer 2024-00008824);
 • Kromme Esse 2G: bouwen foliekas (verzonden 10-06-2024, publicatie 12-06-2024, zaaknummer 2024-00008624);
 • Piet Stuurmanweg 7A: wijzigen van bestemming van pand (verzonden 13-06-2024, publicatie 17-06-2024, zaaknummer 2024-00009421).

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 – 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.