Bouwen en wonen, 2024 week 13

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Toernooiweg 101: starten tijdelijke dagopvang ouderen Souburg (start 14-03-2024, zaaknummer 2024-00006134, publicatie 19-03-2024);
 • Brugweg 95: uitbreiden woonhuis (start 13-03-2024, zaaknummer: 2024-00006061, publicatie 21-03-2024);
 • Acaciastraat 23: plaatsen dakopbouw (start 19-03-2024, zaaknummer 2024-00006419, publicatie 22-03-2024);
 • Papaverveld 15: afwijken regels in het omgevingsplan (start 19-03-2024, zaaknummer 2024-00006435, publicatie 22-03-2024);
 • Tesselschadelaan 90: tijdelijk plaatsen puincontainer, schaftunit en ecotoilet (start 20-03-2024, zaaknummer 2024-00006582, publicatie 25-03-2024).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Noordstaring 11: vervangen gevelpanelen (verzonden 18-03-2024, publicatie 20-03-2024, zaaknummer 2024-00001374, toegekend);
 • Prunusstraat 2: verduurzamen woning door buitengevelisolatie en wijziging dak (verzonden 18-03-2024, publicatie 20-03-2024, zaaknummer 2023-00020500, toegekend);
 • Sperwerhoek 28: veranderen voordeurkozijn (verzonden 18-03-2024, publicatie 20-03-2024, zaaknummer 2024-00003000, toegekend);
 • Oranjelaan 34: plaatsen dakkapel in voordakvlak (verzonden 21-03-2024, publicatie 25-03-2024, zaaknummer 2024-00003947, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Piet Stuurmanweg 7: tijdelijk afwijken van bestemmingsplan voor gebruik pand (verzonden 17-03-2024, publicatie 19-03-2024, zaaknummer 2023-00019656);
 • Piet Stuurmanweg 7: tijdelijk afwijken van bestemmingsplan voor gebruik pand (verzonden 17-03-2024, publicatie 19-03-2024, zaaknummer 2023-00019656);
 • Plasweg 7: samenvoegen van twee woningen (Plasweg 5 en 7) (verzonden 20-03-2024, publicatie 22-03-2024, zaaknummer 2023-00019459).