Bouwen en wonen, 2024 week 10

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Zuidelijke Rondweg 252: vervangen middenspannings- en laagspanningskabel via open ontgraving (startdatum: 21-02-2024, zaaknummer: 2024-00004546, publicatiedatum: 27-02-2024);
 • hoek Willem de Zwijgerlaan en Prinses Beatrixlaan: tijdelijk opslaan materiaal tbv spoorwerkzaamheden (startdatum: 22-02-2024, zaaknummer: 2024-00004642, publicatiedatum: 27-02-2024);
 • hoek Kerkweg-West en Prinses Beatrixlaan: tijdelijk opslaan materiaal tbv spoorwerkzaamheden (startdatum: 22-02-2024, zaaknummer: 2024-00004637, publicatiedatum: 27-02-2024);
 • Brugweg 59: plaatsen toegangsbrug (startdatum: 25-02-2024, zaaknummer: 2024-00004721, publicatiedatum: 01-03-2024);
 • St. Victorstraat 54: aanpassen entreegebied (startdatum: 26-02-2024, zaaknummer: 2024-00004743, publicatiedatum: 01-03-2024).

Bezwaar is niet mogelijk.

Aanvraag buiten behandeling

 • Papiermolen 44: plaatsen airco-unit op uitbouw van woning (verzenddatum: 29-02-2024, publicatiedatum: 04-03-2024, zaaknummer: 2023-00020412, buiten behandeling gelaten).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Prunusstraat 1: uitbreiden woning aan kopgevel (verzenddatum: 23-02-2024, publicatiedatum: 27-02-2024, zaaknummer: 2023-00011991, toegekend);
 • Zuidplaslaan 184: splitsen pand tbv starten van winkel met eigen entree (verzenddatum: 28-02-2024, publicatiedatum: 01-03-2024, zaaknummer: 2024-00000352, vrijgesteld);
 • Spoorpad nabij 166: tijdelijk plaatsen 3 opslagcontainers (tot en met 30-04-2024) (verzenddatum: 29-02-2024, publicatiedatum: 04-03-2024, zaaknummer: 2024-00004355, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn aanvraag

 • Oranjelaan 9: legaliseren van gebruik naar wonen, een balkon en een hekwerk (verzenddatum: 23-02-2024, publicatiedatum: 27-02-2024, zaaknummer: 2023-00020445);
 • Coenecoop 88: optoppen en verduurzamen gevel van kantoorpand (verzenddatum: 28-02-2024, publicatiedatum: 01-03-2024, zaaknummer: 2023-00020238);
 • Polderweg 2: bouwen 2 bedrijfsruimten met multi-indeelbare units (verzenddatum: 28-02-2024, publicatiedatum: 01-03-2024, zaaknummer: 2023-00020167).