Bouwen en wonen, 2023 week 28

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Groensvoorde 74: het intern verbouwen van het pand tot Hightea / Lunchroom (startdatum: 30-06-2023, zaaknummer: 2023-00008836, publicatiedatum: 04-07-2023)
  • nabij Plasweg 1a, 2a, 2d, 6a, 7, 14d, 15, 24, 24a, 26, 30, 94, 96, 106, 110, 114, 116, 118: het vellen van 24 bomen (startdatum: 29-06-2023, zaaknummer: 2023-00008756, publicatiedatum: 05-07-2023)
  • Olijfhout 38: het bouwen van een garage met carport (startdatum: 03-07-2023, zaaknummer: 2023-00008997, publicatiedatum: 06-07-2023)
  • Peter Zuidlaan 22: het tijdelijk (t/m 29-12-2023) opslaan van roerende zaken op 4 parkeerplaatsen (startdatum: 04-07-2023, zaaknummer: 2023-00009090, publicatiedatum: 07-07-2023)
  • Oranjelaan 3: het verbouwen van het pand naar een gezondheidscentrum en kinderopvang (startdatum: 30-06-2023, zaaknummer: 2023-00008876, publicatiedatum: 07-07-2023)
  • Stationsstraat 4: het plaatsen van 2 dakkapellen (startdatum: 05-07-2023, zaaknummer: 2023-00009204, publicatiedatum: 10-07-2023)

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Plasweg 118: het gewijzigd uitvoeren van de bijbehorende bouwwerken (verzenddatum: 30-06-2023, publicatiedatum: 04-07-2023)
  • Woubrechterf 39: (VERLEEND) het plaatsen van een carport aan de voorzijde van de  woning (verzenddatum: 05-07-2023, publicatiedatum: 07-07-2023)
  • Henegouwernesse 3: het plaatsen van een tuinkas (verzenddatum: 06-07-2023, publicatiedatum: 10-07-2023)

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • Busken Huetlaan 94 A: het uitbreiden van de moskee (verzenddatum: 03-07-2023, publicatiedatum: 05-07-2023)