Besluit uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP), 2023 week 04

De gemeente Waddinxveen gaat genoemde personen ambtshalve uitschrijven uit de BRP.

De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente.

Uit onderzoek blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

NaamGeboren
Y. Cokolik05-05-2013
M.Doroszyňski25-04-1972
T. Ishchuk09-05-2006
V. Kovalov22-01-2018
V. Kovalov31-08-1984
I. Kovalov06-02-2020
N. Kovalova28-08-1990
I. Majun14-01-2015
B. Majun09-11-2017
A. Majun21-07-2016
S. Majun03-01-2019
A. Szeleźniak18-04-1991
D. Tkach16-08-2009
I. Tkach21-01-2008
Overzicht uitgeschreven personen BRP

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn gaat in één dag na publicatie op www.officielebekendmakingen.nl