APV -verwijderen geparkeerde voertuigen

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Waddinxveen hebben aan de Noordkade een aanhanger zonder kenmerk gevonden. Deze aanhanger staat geparkeerd in de openbare ruimte, dit is in strijd met de APV. Het is verboden een aanhanger langer dan drie achtereenvolgende dagen te laten staan op de openbare weg.

De eigenaar van deze aanhanger kan niet worden achterhaald. Wij roepen de eigenaar of houder op de aanhanger, binnen 2 weken na deze bekendmaking, weg te halen of te laten weghalen. Als dit niet binnen 2 weken gebeurt, verwijdert de gemeente de aanhanger. De eigenaar of houder kan de aanhanger tegen betaling van de gemaakte kosten binnen 13 weken ophalen bij het bedrijf Regio Berging Leiden in Rijswijk.

Na deze 13 weken wordt het voertuig verkocht of vernietigd. De termijn van 13 weken geldt niet als duidelijk is dat de waarde van het voertuig lager is dan de te maken kosten. Er kan dan eerder worden overgegaan tot verkoop of vernietiging.

De eigenaar of houder van de aanhanger kan contact opnemen met de gemeente Waddinxveen, team Veiligheid, via telefoonnummer 14 0182.