Algemene plaatselijke verordening, 2023 week 20

Aankondiging verwijderen geparkeerde auto

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben een auto in de openbare ruimte gevonden:

  • Een blauwe Volkswagen met Frans kenteken EA-474-CH

De auto staat geparkeerd in de openbare ruimte. Het is verboden een auto op de weg te parkeren die rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud is en verwaarloosd is.

De eigenaar van deze auto kunnen wij niet achterhalen. Wij roepen de eigenaar of houder op deze auto binnen 2 weken na publicatie van deze bekendmaking weg te halen of te laten weghalen. Als dit niet gebeurt, verwijdert de gemeente het voertuig en slaat deze maximaal 13 weken op. De eigenaar of houder kan de auto tegen betaling van de gemaakte kosten binnen 13 weken ophalen bij de Regio Berging Leiden te Rijswijk. Als de auto binnen deze termijn niet is opgehaald, wordt het verkocht of vernietigd. De termijn van 13 weken geldt niet als duidelijk is dat de waarde van het voertuig lager is dan de te maken kosten. Wij gaan dan eerder over tot verkoop of vernietiging.

Inlichtingen

De eigenaar of houder van de auto kan contact opnemen met de gemeente Waddinxveen, Cluster veiligheid, via het telefoonnummer: 140182