Actualisatie APV

Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde APV vastgesteld.

De Drank- en Horecawet is gewijzigd in de Alcoholwet. De APV is met dit voorstel aangepast aan de begrippen en wetsverwijzingen uit de Alcoholwet. Verder zijn de voorwaarden voor het houden van incidentele festiviteiten bij inrichtingen (feesten waarbij een vrijstelling geldt voor de normale geluidsnormen, georganiseerd door onder andere sport-, horeca- en recreatie-inrichtingen) aangepast. Voor de horeca-exploitatievergunning zijn er extra intrekkingsgronden toegevoegd.

De wijzigingen gaan in op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.