Aanvraag ontheffing geluidshinder Willem de Zwijgerlaan, 2024 week 08

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 7 februari 2024 een aanvraag ontvangen om ontheffing te verlenen van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder voor de onderhoudswegwerkzaamheden aan het asfalt op de locatie Willem de Zwijgerlaan. De werkzaamheden zijn van donderdag 25 april 2024, 19:00 uur tot vrijdag 26 april 2024, 07:00 uur, een heeft kenmerk 2024-00003406.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland, namens gemeente Waddinxveen, een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als het besluit op deze aanvraag is genomen, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.