Aanvraag ontheffing geluid Zuidelijke Rondweg, 2023 week 21

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 11 mei 2023 een aanvraag om een aanvullende geluidsontheffing ontvangen voor de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00005853. De aanvullende werkzaamheden zijn aangevraagd (ook tijdens de avond- en nachtperiode) in de periode vanaf 07:00 uur op 15 juli 2023 tot 07:00 uur op 17 juli 2023. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00005853.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens Gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 – 54 50 000