Aanvraag ontheffing geluid Zuidelijke Dwarsweg, 2023 week 16

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 4 april 2023 namens de gemeente Waddinxveen een aanvraag om een geluidsontheffing ontvangen ter plaatse van de Zuidelijke Dwarsweg in Waddinxveen. De spoorwerkzaamheden zijn aangevraagd (ook gedurende de avond- en nachtperiode) vanaf 23:00 uur op 12 juli 2023 tot 07:00 uur op 15 juli 2023. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00003253.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.