Aanvraag ontheffing geluid voor werkzaamheden aan de Kanaaldijk (N454), 2024 week 27

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 21 juni 2024 een aanvraag ontvangen om ontheffing te verlenen van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder door wegwerkzaamheden aan de Kanaaldijk (N454), tussen hmp. 1,6 km en 2,3 km in de gemeente Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2024-00013406. Conform de aanvraag vinden de werkzaamheden plaats van maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober 2024. De werktijden zijn op alle dagen tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als het besluit op deze aanvraag is genomen, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 – 54 50 000.