Aanvraag ontheffing geluid verlengde Bredeweg 124, 2024 week 06

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 23 januari 2024 een aanvraag ontvangen om andere geluidsvoorschriften toe te mogen passen. Het gaat over Ontheffing geluidshinder asfaltwerkzaamheden N456 bij de Bredeweg 124, 2761KB Zevenhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2024-00002190. De werkzaamheden zijn aangevraagd voor de nachtperioden van 22 op 23, 23 op 24 en 24 op 25 april van 22:00 uur tot 06:00 uur. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2024-00002190.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het online Gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als het besluit op deze aanvraag is genomen, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.