Aanvraag ontheffing geluid, 2023 week 37

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 14 augustus 2023 een aanvraag om een geluidsontheffing ontvangen. Het gaat over werkzaamheden aan het spoor binnen de gemeente Waddinxveen. De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 23-05 t/m 30-05-2024. De werkzaamheden worden uitgevoerd is de avond- en nachtperiode. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00012445.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.