Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 2, 2024 week 20

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 26 maart 2024 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat over het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Prins Bernhardlaan 2. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2024-00007116. De aanvraag gaat over:

  • gesloten bodemenergiesysteem (Omgevingsplan)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 – 54 50 000.