Besluitenlijst B&W openbaar 5 september 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (bestuurssecretaresse), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 29 augustus 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062736857

Memo raad over Ruimtelijke Puzzel e.d.

Besluit:

  1. Met de bijgevoegde memo wordt de raad gemeld wat de stand van zaken is van de Ruimtelijke Puzzel, ZH-PLG en NOVEXgebied Groene Hart.

Samenvatting raad en pers: Op het ruimtelijke vlak gebeurt veel en dan vooral in het regionale ruimtelijke beleid. Meteen memo is de raad gemeld wat de stand van zaken is van de Ruimtelijke Puzzel, het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied en het Groene Hart.

Zaaknummer: 062748987

Actuele ontwikkelingen Jeugdbescherming

Besluit:

  1. Instemmen met de bijgevoegde memo over de actuele ontwikkelingen in de Jeugdbescherming en deze ter kennisgeving door te zenden naar de raad.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad wordt via een memo op de hoogte gebracht van zowel de landelijke als regionale ontwikkelingen in de jeugdbescherming. Hierin worden onderwerpen behandeld zoals hulp aan ouders bij opvoedingsproblemen, de rol van diverse organisaties in dit proces, en inspanningen om de kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren.