Besluitenlijst B&W openbaar 22 juni 2023

Locatie: De vergadering is schriftelijk afgedaan.

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062718913

Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

Besluit:

  1. De Memo Meicirculaire 2023 Gemeentefonds wordt aan de raad gestuurd.
  2. De financiële gevolgen van de Meicirculaire 2023 worden verwerkt in de 1e Burap 2023 en de Programmabegroting 2024 – 2027.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft op 31 mei 2023 de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire staat hoeveel geld gemeenten in 2023 en volgende jaren via het Gemeentefonds van het Rijk krijgen en de verdeling daarvan. Het Gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De inhoud van de Meicirculaire is niet helemaal nieuw. Een deel is daarom al verwerkt in de Kaderbrief 2024 –2027. Deze kaderbrief wordt op 5 juli 2023 door de Raad besproken. Er zijn verschillen tussen de verwachting in de kaderbrief en de uitkomsten van de circulaire. In aanvulling op de kaderbrief heeft het College van B&W daarom een memo aan de Raad opgesteld. Hierdoor is de Raad voor de bespreking van de kaderbrief geïnformeerd.