Onderwijs Oekraïense vluchtelingen

Alle in Nederland wonende kinderen zijn leerplichtig. Oekraïense kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunt u aanmelden voor de Taalklas Anderstalige Kinderen bij de Theo Thijssen school via het contactformulier. Voor vragen over het basisonderwijs kunt u ook bellen met de Theo Thijssen school via telefoonnummer 0182 614421. De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur. 

U kunt Oekraïense jongeren vanaf 13 jaar tot en met maximaal 17 jaar inschrijven voor de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda. Het ISK inventariseert de vraag naar onderwijs. De school wil de leerlingen een combinatie van Nederlandse en Oekraïense lessen gaan aanbieden. Aanmelden kan via e-mailadres a.jansen@carmelcollegegouda.nl. Voor meer informatie neemt u contact op met Adriaan Jansen via telefoonnummer 06 18972235