De N207 en de wegen ten westen van de N207 worden steeds voller. Met name geldt dit voor Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De provincie Zuid- Holland en betrokken gemeenten willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verbeteren. 

Het project N207 Zuid biedt een oplossing met de aanleg van de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en verbetermaatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Zo komt er meer doorstroming op de N207. En de bereikbaarheid van de regio wordt vergroot. 

De aanleg van de Vredenburghlaan, als onderdeel van de randweg Waddinxveen, en de Verlengde Beethovenlaan hebben een directe relatie met het project N207 Zuid. De gemeente Waddinxveen legt de Verlengde Beethovenlaan aan.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie.