Milieu, 2024 week 24

Melding gesloten bodemenergiesysteem

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • ingetekende geometrie: realiseren van 38 gesloten bodemenergiesystemen 100244 1 (publicatie 07-06-2024).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.