U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor leerlingenvervoer. Dit gaat over het vervoer tussen het woonadres en de school die het meest in de buurt ligt. De school moet ook passend zijn voor uw kind. 
Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

 • Aangepast vervoer (schooltaxibus)
 • Eigen vervoer (km-vergoeding voor auto, fiets, brommer)
 • Openbaar Vervoer (speciale OV-chipkaart)

De gemeente besluit voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Wanneer uw kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage betaalt u als het inkomen van u en uw eventuele partner boven de norm uitkomt.

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand

Aanvraagformulier Sociaal Team

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een vergoeding wanneer:

uw kind (voor een deel) in Waddinxveen woont én uw kind één van de volgende scholen bezoekt:

 • basisonderwijs met specifieke geloofsrichting
 • speciaal basisonderwijs
 • voorgezet speciaal onderwijs 
 • speciaal onderwijs

én

 • de afstand naar school (vanaf het woonadres) meer dan 6 kilometer is
 • uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft (langer dan drie maanden).

Wat moet ik doen?

U bent niet bekend bij het Sociaal Team

Als uw gezin geen voorziening van het Sociaal Team krijgt, doet u een melding bij Wadwijzer.

 • neem contact op via telefoonnummer 14 0182.
 • meld uw probleem en vertel waar u tegenaan loopt bij het vervoer naar school

Uit het gesprek komen verschillende oplossingen naar voren:

 • u regelt zelf een oplossing
 • u vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen

Als de oplossingen niet genoeg ondersteunen geven, dan volgen deze stappen:

 • u krijgt een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen
 • de contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op
 • na een uitgebreid gesprek met u stelt u samen een ondersteuningsplan op
 • u ondertekent op het ondersteuningsplan en dient daarmee een aanvraag in
 • de afspraken die uit het ondersteuningsplan komen, gaan we dan in werken zetten

Als u het niet eens bent met het ondersteuningsplan dan kunt u dat aangeven door een aantekening te maken. U geeft dan aan waar u het niet eens mee bent. Hierna neemt de gemeente contact met u op.

U bent bekend bij het Sociaal Team

Heeft uw kind vorig schooljaar een vergoeding voor het leerlingenvervoer gekregen of bent u/is uw gezin bekend bij het Sociaal Team? Dien dan digitaal uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

Meer informatie

Eerste aanvraag voor vergoeding leerlingenvervoer

De gemeente stuurt u binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een besluit.

Een herhalingsaanvraag

U ontvangt binnen 6 weken een besluit van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein