Het is mogelijk bij de gemeente een vergoeding aan te vragen voor leerlingenvervoer. Dit gaat over het vervoer tussen het woonadres en de meest dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind. 
Een vergoeding wordt in verschillende vormen toegekend:

 • Aangepast vervoer (schooltaxibus)
 • Eigen vervoer (km-vergoeding voor auto, fiets, brommer)
 • Openbaar Vervoer (speciale OV-chipkaart)

De gemeente bepaalt voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

Hieronder vindt u de voorwaarden en leest u of u in aanmerking komt voor een vergoeding leerlingenvervoer.

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Wanneer uw kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, moet u een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage hoeft u alleen te betalen als uw verzamelinkomen boven de gestelde norm uitkomt. Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

Verzamelinkomen 2017:

 • Norm (drempelbijdrage): € 26.674,20 (was uw verzamelinkomen in 2017 hoger dan deze drempelbijdrage, dan betaalt u een eigen bijdrage)
 • Eigen bijdrage: €521,00

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand

Aanvraagformulier Sociaal Team

Hoe werkt het?

U komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding wanneer:

Uw kind (gedeeltelijk) in Waddinxveen woont én uw kind de dichtstbijzijnde toegankelijke school bezoekt van het:

 • Basisonderwijs vanuit een specifieke geloofsrichting of
 • Speciaal Basisonderwijs of
 • Voorgezet Speciaal onderwijsof 
 • Speciaal onderwijs

én

 • de afstand naar school (vanaf het woonadres) meer dan 6 kilometer is óf
 • uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft (langer dan drie maanden).

Soort vergoeding

Een vergoeding kan in verschillende vormen worden toegekend. De gemeente bepaalt voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

 • Eigen vervoer (km-vergoeding voor auto, fiets, brommer)
 • Openbaar Vervoer (speciale OV-chipkaart)
 • Aangepast vervoer (schooltaxibus)

Wat moet ik doen?

1. Als uw gezin nog nooit een voorziening van het Sociaal Team heeft ontvangen, doet u een melding bij Wadwijzer. Dit gaat als volgt:

 • Neem contact op via telefoonnummer 14 0182.
 • Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt in het vervoer naar school.

Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

 • U krijgt, als nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
 • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op.
 • Na een uitgebreid gesprek met u wordt een ondersteuningsplan opgesteld.
 • U ondertekent op het ondersteuningsplan en dient daarmee een aanvraag in.
 • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, maakt u een aantekening en geeft aan waarmee u niet akkoord gaat. Hierna kan uw contactpersoon contact met u opnemen.

2. Heeft uw kind vorig schooljaar wél een vergoeding voor het leerlingenvervoer ontvangen of bent u/is uw gezin bekend bij het Sociaal Team, dien dan digitaal uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

Meer informatie

In geval van eerste melding:

De gemeente moet binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een besluit toesturen.

In geval van herhalingsaanvraag:

U ontvangt binnen 6 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein