Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen drie maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel. 

Twee geluidsschermen passend in de omgeving en fluisterasfalt

De ontwerpen van de geluidsschermen stemmen we af op de directe omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone dat we de komende jaren aanleggen tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. In deze Vredenburghzone komt een hogere grondwal. Ook dit levert een bijdrage aan de vermindering van het geluid. Op de onderstaande kaart staan de locaties van de maatregelen.

Geluidsscherm langs de N451 

De provincie Zuid-Holland legt een geluidsscherm aan naast woonwijk Park Triangel. Het scherm komt in de bocht van de N451. Dit is de provinciale weg die kruist met de nieuw aangelegde Vredenburghlaan en parallel loopt aan de A12. Het doel is om de geluidsoverlast te verminderen. Het scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. 

De provincie is op het moment aan de slag met verschillende voorbereidende onderzoeken. De provincie kijkt bijvoorbeeld of het mogelijk is om zonnepalen in het geluidsscherm te integreren. Ook zorgt de provincie ervoor dat het geluidsscherm zo goed mogelijk in de omgeving past. Daarna starten ze de aanbesteding. Dit houdt in dat de provincie op zoek gaat naar een aannemer die onze plannen gaat uitvoeren. Het geluidsscherm wordt in de eerste helft van 2022 geplaatst.

Geluidsscherm N451 krijgt zonnepanelen

De provincie voerde de afgelopen tijd verschillende voorbereidende onderzoeken uit. Uit een van deze onderzoeken bleek de plaats waar het geluidsscherm komt perfect te zijn voor zonnepanelen. Daarom heeft de provincie besloten deze toch nog aan het project toe te voegen. Dit zorgt wel voor een vertraging van het project met een aantal maanden. 

Hoe gaat het scherm eruitzien?

Het scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. De zonnecellen bedekken maximaal 65 procent van het doorschijnende deel van het scherm. Een groot deel van het scherm blijft doorzichtig.

Geluidsscherm langs de A12

De gemeente verwacht eind dit jaar de aanbesteding van het geluidsscherm langs de A12 te gunnen. In de loop van 2022 is het geluidsscherm klaar.

Het fluisterasfalt leggen we aan op de Zuidelijke Rondweg

We doen dit in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan asfalt dat we normaal gebruiken. De openingen in het asfalt zijn groter. Deze openingen nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid verspreidt. We hopen deze werkzaamheden in de zomer van 2022 te starten. 

Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 200 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met
Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 200 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met rode bolletje op de kaart aangegeven.