Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen drie maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel. 

Twee geluidsschermen passend in de omgeving en fluisterasfalt

De ontwerpen van de geluidsschermen stemmen we af op de directe omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone dat we de komende jaren aanleggen tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. In deze Vredenburghzone komt een hogere grondwal. Ook dit levert een bijdrage aan de vermindering van het geluid. Op de onderstaande kaart staan de locaties van de maatregelen.

Geluidsscherm langs de N451 

De provincie Zuid-Holland legt een geluidsscherm aan naast woonwijk Park Triangel. Het scherm komt in de bocht van de N451. Dit is de provinciale weg die kruist met de nieuw aangelegde Vredenburghlaan en parallel loopt aan de A12. Het doel is om de geluidsoverlast te verminderen. Het scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. 

De provincie is op het moment aan de slag met verschillende voorbereidende onderzoeken. De provincie kijkt bijvoorbeeld of het mogelijk is om zonnepalen in het geluidsscherm te integreren. Ook zorgt de provincie ervoor dat het geluidsscherm zo goed mogelijk in de omgeving past. Daarna starten ze de aanbesteding. Dit houdt in dat de provincie op zoek gaat naar een aannemer die onze plannen gaat uitvoeren. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in het tweede deel van 2021. 

Geluidsscherm langs de A12

De gemeente werkt op dit moment hiervoor het plan uit. Deze zomer verwachten we meer te weten over de planning. Eind dit jaar willen we met de bouw starten. 

Het fluisterasfalt leggen we aan op de Zuidelijke Rondweg

We doen dit in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan asfalt dat we normaal gebruiken. De openingen in het asfalt zijn groter. Deze openingen nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid verspreidt. We hopen deze werkzaamheden in de zomer van 2022 te starten. 

Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 200 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met
Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 200 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met rode bolletje op de kaart aangegeven.