Update 21 november: de werkzaamheden aan het geluidsscherm langs de N451 gaan van start

Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen drie maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel. Deze maatregelen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Start werkzaamheden geluidsschermen

Op 12 september 2022 start de gemeente met de bouw van het geluidscherm langs de A12. De bouw is voor de kerst afgerond. De provincie Zuid-Holland start 3 oktober met de bouw van het geluidscherm langs de N451. Deze werkzaamheden zijn rond 15 november klaar.

Werkzaamheden langs de A12

Tijdens de werkzaamheden langs de A12 is deze weg normaal open. Het geluidscherm heeft een lengte van 600 meter en wordt ongeveer 2,5 meter hoog. Het bestaat uit 500 meter staal en 100 meter glas. Het gedeelte met glas is dat gedeelte dat het dichtste bij Park Triangel staat. Op termijn is het geluidscherm aan een kant begroeid met klimop, de kant van Park Triangel. Wij verwachten voor bewoners geen hinder.

Werkzaamheden langs de N451

Vanaf 21 november tot eind december werkt Boskalis in opdracht van de provincie aan de bouw van een nieuw geluidscherm langs de N451. Dit scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog en bestaat voor een groot gedeelte uit doorzichtige panelen.

Tijdens de bouw kan het verkeer op de N451 (parallel aan de A12) de hele bouwperiode gewoon doorgaan. Wel wordt één rijstrook afgesloten, dit kan mogelijk minimale vertraging geven. Het fietspad wordt afgesloten, maar het fietsverkeer wordt omgeleid over het naastgelegen het Moerkapellepad. De werkzaamheden vinden op werkdagen overdag plaats. Dit kan misschien geluidsoverlast geven.

Twee geluidsschermen passend in de omgeving en fluisterasfalt

De ontwerpen van de geluidsschermen zijn afgestemd op de directe omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone dat we de komende jaren aanleggen tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. In deze Vredenburghzone komt een hogere grondwal. Ook dit levert een bijdrage aan de vermindering van het geluid. Op de onderstaande kaart staan de locaties van de maatregelen.

Geluidsscherm langs de N451 

De provincie Zuid-Holland legt een geluidsscherm aan naast woonwijk Park Triangel. Het scherm komt in de bocht van de N451. Dit is de provinciale weg die kruist met de nieuw aangelegde Vredenburghlaan en parallel loopt aan de A12. Het doel is om de geluidsoverlast te verminderen.  

Hoe ziet het scherm eruit?

Het scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. De zonnecellen bedekken maximaal 65 procent van het doorschijnende deel van het scherm. Een groot deel van het scherm blijft doorzichtig.

Het fluisterasfalt leggen we aan op de Zuidelijke Rondweg

We doen dit in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan asfalt dat we normaal gebruiken. De openingen in het asfalt zijn groter. Deze openingen nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid verspreidt. 

Het fluisterasfalt brengen we aan na de herinrichting van de Zuidelijke Rondweg. Eind 2023 werken we aan het eerste deel ter hoogte van deelplan Parkweide. De planning van het asfalteren van het tweede deel is nog niet bekend. Dit hangt af van hoe de bouw van de woningen gaat.

Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 200 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met
Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 200 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met rode bolletje op de kaart aangegeven.