Ecologen onderzoeken vleermuizen en vogels

Wist u dat er in de muren van uw huis vogels en vleermuizen kunnen wonen? Gelukkig kan dit geen kwaad voor u of uw huis. Veel van deze diersoorten zijn zelfs beschermd. Om te weten te komen waar deze dieren wonen, onderzoeken ecologen van de organisatie Habitus de gemeente.

Veel gestelde vragen

Na het onderzoek plaatsen we een kaart van Waddinxveen op onze website. Hierop kunt u zien waar de dieren wel en niet wonen. Komen de ecologen erachter dat er een kolonie in uw muren woont? Dan laten we u dit eerder weten.

Wanneer ecologen geen beschermde dieren aantreffen dan moet u alsnog voorzichtig te werk gaan bij isolatie. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die natuurvriendelijk isoleren. Meer informatie vindt u op de website www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

U maakt een melding bij de gemeente en kunt onder voorwaarden isoleren. Die voorwaarden staan in het SoortenManagementPlan van de gemeente. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat u geen werkzaamheden uitvoert in het broedseizoen, een nestkast plaatst of ruimte in de spouw openlaat, zodat het nest verloren gaat. Als u zich aan de voorwaarden houdt dan kunt u gratis gebruik maken van de vergunning van de gemeente. Heel soms worden zeer zeldzame vleermuizen gevonden in een huis. Dit zijn soorten die bijna uitgestorven zijn. U kunt dan de spouwmuren niet isoleren. In dat geval maakt u met de gemeente afspraken over wat wel en niet kan bij het verduurzamen van uw huis.

Vleermuizen veroorzaken geen schade aan huizen. Ze knagen niet aan muren of isolatie.

Vleermuizen die in uw huis wonen, zijn niet gevaarlijk of ongezond voor mensen. Ze helpen ons juist bij het bestrijden van insectenplagen. En als u een vleermuis met rust laat, is de kans dat hij bijt zeer klein.

Nee, het is op dit moment niet toegestaan om uw spouwmuren te isoleren. Ook al geeft een isolatiebedrijf aan dat dit wel mag, heeft u nog steeds het risico dat u de Wet Natuurbescherming overtreedt.

Totdat het SoortenManagementPlan klaar is, staat de overheid toe dat een heel klein deel van de huizen natuurvriendelijk wordt geïsoleerd. Natuurvriendelijk isoleren betekent dat er alleen tussen augustus en oktober geïsoleerd mag worden, dat een deel van de spouw open blijft en dat voorafgaand alle kieren en gaten worden voorzien van flappen waardoor dieren wel kunnen uitvliegen maar niet meer terug kunnen.

Deze kunt u stellen aan de adviseur biodiversiteit en klimaatadaptatie Inge Debets. U kunt een e-mailen sturen naar i.debets@waddinxveen.nl.