Circulaire economie

De circulaire economie is een manier van denken over hoe we onze producten maken en gebruiken. De lineaire economie is de economie van dit moment. Die zorgt voor het winnen van grondstoffen om producten te maken, deze te gebruiken en weg te gooien. Deze manier, waarbij we meer grondstoffen en energie gebruiken dan de aarde kan geven, kan niet meer.

In de circulaire economie gaan we beter met de grondstoffen om. De circulaire economie zorgt ervoor dat de grondstoffen van producten en materialen niet verloren gaan. Dat betekent dat we gaan zorgen voor minder afval door producten te maken die we goed kunnen repareren, opnieuw gebruiken of recyclen.

Circulaire economie gaat niet alleen over hergebruik van producten maar ook over het minder gebruiken van grondstoffen en materialen. Dit idee noemen we de ‘R-ladder’: met stappen (treden) als reduce (verminderen), re-use (hergebruiken), recycle (recyclen). Er staan zes stappen op de R-ladder. Hoe hoger de stap, hoe meer circulair en hoe meer we de grondstoffen niet verloren gaan. Meer informatie over de R-ladder vindt u op www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder.

verminderen en hergebruiken van afval

Visie voor een circulair Waddinxveen in 2050

In 2050 is een circulaire economie de norm in Waddinxveen: dat betekent onder andere dat er gebouwen zijn van natuurlijke materialen die je uit elkaar kan halen of waardevolle producten van grondstoffen die zijn vrijgekomen.

Kennisplatform Circulaire Maakindustrie

Er is een Kennisplatform opgericht. Op het Kennisplatform gaan bedrijven in de maakindustrie aan de slag met een circulaire vraag of een circulair probleem. Onder de maakindustrie vallen ondernemingen die grondstoffen maken tot product of bewerkte grondstof. De ondernemer doet samen met een school of universiteit, zoals een hogeschool, onderzoek naar het circulaire probleem. Zo wordt nieuwe kennis verzameld, die de bedrijven binnen daarna met elkaar delen. Ondernemers leren van elkaar en gebruiken nieuwe kennis in hun eigen bedrijf.

Deelnemers van het Kennisplatform krijgen meer kennis over de circulaire economie. Dit is kennis over circulariteit in het algemeen, maar ook hoe ondernemers hiermee geld kunnen verdienen. Het Kennisplatform levert kennis die in de praktijk (dus in het eigen bedrijf) kan worden gebruikt. Het doel van het Kennisplatform is een positieve invloed voor de planeet en voor de bedrijven.

Een voorbeeld van een bedrijf die deelnemer is aan het Kennisplatform is Botau Engineering & Construction met het project ‘Renew to Re-use. Tijdens dit project ontwikkelt Botau samen met studenten en docenten van de Haagse Hogeschool een nieuwe oplossing voor het kopen van een nieuwe machine. De klant krijgt dan een keuze om een oudere of kapotte machine te vernieuwen (lees: re-use, repair, refurbish) of om een nieuwe machine te kopen. De keuze voor een vernieuwde/gerepareerde machine kan goedkoper zijn én gebruikt minder grondstoffen, energie en heeft minder CO2-uitstoot. Dit zijn onderwerpen die klanten en opdrachtgevers steeds belangrijker vinden.

Intervisiegroep ‘Ondernemen met Impact!’

Iedere twee maanden komt de overleggroep ‘Ondernemen met Impact!’ samen. De gemeente organiseert bijeenkomsten en gaat samen met Waddinxveense ondernemers in gesprek. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken ze een vraag over circulair ondernemen van een lokale ondernemer. Ook bespreken ze de uitdagingen van de circulaire verandering in Waddinxveen.

De groep bestaat uit een mix van verschillende ondernemers. Juist deze mix zorgt ervoor dat de overleggroep een interessante groep is om uw uitdaging mee te bespreken. Ook zorgen de bijeenkomsten voor een uitbreiding van uw netwerk!

Loopt u bijvoorbeeld aan tegen het verduurzamen van de voertuigen van uw onderneming? Of zoekt u naar een oplossing om uw materialen voor verpakkingen te verminderen? Dit zijn vragen die eerder zijn besproken tijdens het overleg. Als u uw vraag stelt, bespreken we met elkaar de oplossingen.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Wilt u meer weten over het Kennisplatform of de Intervisiegroep? Of lijkt het u interessant om een bijeenkomst bij te wonen? Vul dan het contactformulier in.